Prvá návšteva

Termín Vašej návštevy si prosím objednajte dopredu, aby sme sa Vám mohli venovať naplno. Ak máte od svojho ORL lekára alebo foniatra – špecialistu, nameraný audiogram o Vašej sluchovej strate, zoberte si ho prosím so sebou. Ak audiogram nemáte, informatívne meranie Vám urobíme aj u nás. Na Vašu návštevu u nás si vyhraďte časový priestor cca 60 – 90 min. Pred Vašou návštevou u nás doporučujeme navštíviť Vášho ORL lekára - foniatra-špecialistu, za účelom odborného vyčistenia Vášho ucha. Pre odobratie odtlačku ucha, musia byť steny zvukovodu dokonale čisté, tyčinkami s vatičkou namocenou v detskom oleji, (ktoré máte určite doma) nie je možné toto vyčistenie urobiť dostatočne kvalitne.

Priebeh návštevy

Najskôr Vám urobíme informatívne audiometrické vyšetrenie (cca 10 minút). Potom nasleduje výber vhodného načúvacieho prístroja, ktorý budeme nastavovať podľa nameranej straty sluchu. Môžeme Vám vyskúšať aj druhý načúvací prístroj z našej bohatej ponuky, na porovnanie zvukovej kvality načúvacích prístrojov rôznych typov. Táto služba nie je spoplatňovaná. Ak ste s výberom a nastavením spokojný, môžete si ho po jeho zaplatení odniesť domov.

Slúchadlo sa síce u nás spravidla nosí len jedno, ale vo svete je úplne bežné používanie dvoch slúchadiel. Obojstranné počúvanie je úplne prirodzené, ucho je párový orgán a navyše umožňuje orientáciu v priestore. Ak si vyberiete len jeden načúvací prístroj, je na Vás, na ktorej strane ho budete nosiť. U menšej straty sluchu je vhodné vyrovnávať stratu na horšej strane, u väčšej straty sluchu sa slúchadlo nosí spravidla na lepšej strane. Voľba strany závisí aj na praktickom hľadisku – kde sa Vám lepšie ovláda slúchadlo, na ktorej strane telefonujete a pod.

Ak Vám slúchadlo vyhovuje, ale Vy si želáte mať zvukovodový načúvací prístroj, urobíme odtlačok Vášho ucha a dohovoríme sa na ďalšom sedení za účelom jeho nastavenia. Načúvací prístroj sa musí pre Vás individuálne vyrobiť (doba výroby cca 7-21 dní) a po výrobe nanovo nastaviť. Na výrobu individuálneho načúvacieho prístrojas sa vyberá nevratná záloha 60,- EUR. Upozorňujeme Vás však, že výkon zvukovodových načúvacích prístrojov nie je dostačujúci pre všetky ťažké straty sluchu. Pre malé a úzke zvukovody, je nevhodný pre malý priestor v šálke zvukovodového načúvacieho prístroja, to znamená, že nie je možné dostať do tak malého načúvacieho prístroja jeho kompletnú elektroniku.

Z uvedeného dôvodu nie je možné vyhovieť každej požiadavke pacienta.

Ak nie ste ešte pevne rozhodnutí, ktoré slúchadlo si vyberiete, ponúkame Vám možnosť nezáväzného zapožičania závesného načúvacieho prístroja na dobu max. 10 dní, aby ste si mohli slúchadlo vyskúšať v prostredí, v ktorom sa najviac pohybujete. Zapožičanie je bezplatné, záloha na slúchadlo sa rovná hodnote skúšaného načúvacieho prístroja.

Na rôzne sluchové straty, existujú rôzne typy slúchadiel. Ponuku slúchadiel je možné z technického hľadiska pre základnú orientáciu rozdeliť do troch skupín:

 1. ZÁKLADNÁ – závesné slúchadlá, 2-3 nastaviteľné parametre pre jemné doladenie;
 2. ŠTANDARDNÁ – slúchadlá nastavené na počítači a pomocou modemu HI-PRO, ovládanie otočným regulátorom. Prístroj má obvykle 2 programy pre rôzne zvukové situácie. Každé nastavenie má 6 nastaviteľných parametrov pre jemné doladenie.
 3. PLNE AUTOMATICKÉ – prístroje nastavené na počítači a pomocou modemu HI-PRO, so špeciálnymi rečovými zložkami v signále, možnosť aj plne automatickej regulácie hlasitosti v závislosti od okolitého prostredia. Slúchadlá majú 32 a viac nastaviteľných parametrov pre jemné doladenie.

Príspevok zdravotných poisťovní na slúchadlo

Príspevok zdravotných poisťovní na slúchadlo je rozdelený kategórii a do skupín podľa konkrétnej straty sluchu a podľa nasledovných tabuliek:

Porucha sluchuCharakteristika
Stredne ťažká nedoslýchavosťpercepčná alebo prevodová porucha, strata sluchu od 40-59 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli (SRT)
Ťažká nedoslýchavosťpercepčná alebo prevodová porucha, strata od 60-79 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli (SRT)
Veľmi ťažká nedoslýchavosťpercepčná alebo prevodová porucha, strata nad 80 dB hladiny zrozumiteľnosti reči vo voľnom poli (SRT), zbytky sluchu až praktická hluchota

Deťom do šiestich rokov veku načúvací prístroj môže predpisovať len lekár foniatrického oddelenia fakultnej nemocnice.

N1 - N1.2 Závesný načúvací prístroj
N1.2.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť
úhrada zo zdrav. poistenia max. 201,66 EUR
pri jednostrannej nedoslýchavosti u detí a dospelých kus za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti u detí dva kusy za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti u dospelých kus za päť rokov
N1.2.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť
úhrada zo zdrav. poistenia max. 201,10 EUR
pri jednostrannej nedoslýchavosti u poistencov kus za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti dva kusy za päť rokov
N1 - N1.3 Zvukovodový načúvací prístroj
N1.3.1 Stredne ťažká nedoslýchavosť
úhrada zo zdrav. poistenia max. 264,95 EUR
pri jednostrannej nedoslýchavosti u detí nad 10 rokov veku vrátane a dospelých kus za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti u detí od 10 do 18 rokov veku vrátane dva kusy za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti u dospelých kus za päť rokov
N1.3.2 Ťažká a veľmi ťažká nedoslýchavosť
úhrada zo zdrav. poistenia max. 268,32 EUR
pri jednostrannej nedoslýchavosti u poistencov nad 10 rokov veku vrátane a dospelých kus za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti u poistencov od 10 rokov veku vrátane dva kusy za päť rokov
N3 - Individuálna ušná koncovka
úhrada zo zdrav. poistenia 13,09 EURdeti do šesť rokov veku vrátane dva kusy za rok, pri dvoch prístrojoch dva kusy dva razy za rok
deti od sedem do 18 rokov veku vrátane kus za rok, pri dvoch prístrojoch kus dva razy za rok
dospelí kus za štyri roky , pri dvoch prístrojoch dva kusy za štyri roky
N4 - Tinnitus maskér
N 4.1 Tinnitus maskér základný
úhrada zo zdrav. poistenia max. 150,46 EUR
raz za päť rokovtinnitus
N 4.2 Tinnitus maskér kombinovaný
úhrada zo zdrav. poistenia max. 418,06 EUR
raz za päť rokovťažký celodenný tinnitus s obojstrannou stredne ťažkou až ťažkou poruchou sluchu, percepčnou alebo zmiešanou trvajúcou najmenej jeden rok po neúspešnej farmakologickej, rehabilitačnej liečbe. Predpisuje špecializované klinické pracovisko

Rozdiel medzi predajnou cenou načúvacieho prístroja a príspevkom zdravotnej poisťovne sa hradí poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo úhradou priamo v registračnej pokladni na našom obchodnom stredisku. My Vám zabezpečíme odovzdanie Vami vybraného načúvacieho prístroja a príslušnej dokumentácie o obsluhe slúchadla.

Aké slúchadlo si vyberiete, je len na Vás. V každej cenovej kategórii je možné vybrať kvalitné slúchadlo. Veľmi dôležité je však to, ako budete so slúchadlom rozumieť a či počúvanie so slúchadlom bude príjemné. Vy budete nosiť a požívať slúchadlo, takže je na Vás pre ktorý typ sa rozhodnete.

Poznámka: V texte uvedené ceny príspevku zdravotnej poisťovne, sú platné ku dňu 25.01.2011.

Závesný alebo zvukovodový načúvací prístroj

Závesný alebo zvukovodový načúvací prístroj

Zvukovodový načúvací prístroj je vhodný pre všetkých užívateľov, pokiaľ:

 • sa veľkosť zvukovodu nemení (nie je vhodný pre deti)
 • sluchová strata nie je príliš veľká (veľký výkon načúvacích prístrojov znamená použitie väčšej batérie a použite väčších elektronických súčastí)
 • zvukovod bol operovaný, tvar zvukovodu sa rozširuje smerom dovnútra
 • nadmerná tvorba ušného mazu by spôsobovala časté upchávanie slúchadla

Veľkosť načúvacieho prístroja závisí nielen od Vášho priania, ale aj na veľkosti Vašej sluchovej straty a na veľkosti Vášho zvukovodového kanálu. Vašu predstavu o veľkosti slúchadla rešpektujeme, ak by ale nebolo možné slúchadlo vyrobiť v požadovanej veľkosti, budeme Vás včas o tom informovať.

Batérie do načúvacích prístrojov

Do načúvacích prístrojov sa používajú špeciálne zinko-vzdušné batérie. Ich používanie sa od klasických batérii mierne líši. Batéria má na sebe nálepku, ktorá zakrýva otvor pre prístup vzduchu do batérie. Pokiaľ je batéria zalepená, vydrží skladovanie aj niekoľko rokov ( na obale je vyznačený dátum, do ktorého výrobca zaručuje vyznačenú kapacitu batérie). Batérie je vhodné uchovávať v suchu a chlade – nevystavujte ich vysokým teplotám alebo zmenám teplôt. Ideálne skladovanie je pri teplote cca +20 C a pri vlhkosti 50%. Ak odlepíte nálepku, batéria sa musí spotrebovať – v opačnom prípade sa batéria sama vybije v priebehu 3 mesiacov vzdušnou vlhkosťou. Ak nálepku vrátite na miesto jej pôvodného nalepenia, teda ňou zakryjete otvory na batérií, starnutie batérie sa len minimálne spomalí. Batérie do slúchadiel sa vyrábajú v 5 veľkostiach, bežne sa však používajú 4 veľkosti:

 • 675 (modré balenie)
 • 13 (oranžové balenie)
 • 312 (hnedé balenie)
 • 10 (žlté balenie)

Batérie si môžete zakúpiť v našej predajni a sú k dispozícii na predaj aj vo výdajniach zdravotníckych potrieb, u ORL lekárov alebo foniatrov-špecialistov a v miestnych organizáciach Slovenského zväzu sluchovo postihnutých na celom území Slovenska.

Pískanie načúvacieho prístroja

Pískanie je typickou vlastnosťou všetkých načúvacích prístrojov – ak by prístroj nepískal, má určite poruchu!!! Správne nasadený prístroj ale pískať nesmie – príčina je v netesnej alebo zle osadenej ušnej koncovke (pri závesnom type), alebo nevhodným osadením slúchadla v zvukovode Vášho ucha – zvuk ktorý uniká z prístroja okolo obalu zvukovodového prístroja tzv. šálky , sa vracia späť na mikrofón, potom prichádza znovu do zosilňovača a stále sa zosilňuje až k maximálnemu výkonu prístroja. Častou príčinou zlého počutia u závesných načúvacích prístrojov, je hadička, ktorá pod vplyvom času a poveternostných podmienok stvrdne. Výmena hadičky stojí v našej predajni 0,33 EUR (na počkanie).

Servis

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný záručný a pozáručný servis značiek SIEMENS a REXTON. Pozáručný servis slúchadiel od iných výrobcov je tiež možný, ale až po dohode s klientom, najmä však vyčistenie slúchadla, výmena závesného háku, vyčistenie prepínača a kontaktov.

Výroba individuálnej ušnej koncovky podľa odtlačku ucha.

Služby

Podľa Vašich požiadaviek Vám individuálne poradíme v oblasti kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých.

Poznámka: V texte uvedené ceny a príspevky poisťovne, sú platné ku dňu 25.01.2011.